Yvonne-Toeset-Master-Practitioner-Coach

Coaching is een begeleidingsvorm waarbij de coach vanuit een zo gelijkwaardig mogelijke positie de coachee (client) begeleidt in een proces van huidige situatie naar een gewenste situatie. De gewenste situatie wordt omschreven in coachdoelen. Dit kunnen zowel zakelijke als privé-doelen zijn. Door middle van reflecteren, vragen stellen en het inzetten van diverse coachingtools,  probeert de coach een kader te bieden waarin de coachee zicht krijgt op hoe hij/zij de gestelde doelen kan bereiken. Uiteindelijk neemt de coachee zelf de beslissingen en de stappen om de doelen te bereiken. Hierbij is het belangrijk dat mentale, emotionele en fysieke aspecten op een lijn staan; wat denk ik, wat voel ik en wat doe ik.

Intakegesprek

Als je bij mij komt voor coaching, is onze eerste afspraak een intakegesprek. We kijken of we met elkaar aan de slag willen. Voel jij je prettig bij mij? Zie ik mogelijkheden om jouw vraag te begeleiden? We onderzoeken je vraag en leggen die vast in leerdoelen.  We bepalen samen tijdens dit gesprek, wat je einddoel is en maken dat specifiek. Vervolgens kijken we hoeveel tijd we nodig hebben om dat einddoel te realiseren. Dit alles leggen we vast in een plan van aanpak.

Methodieken

Methodieken die ik inzet om jouw proces te ondersteunen zijn:

Je kunt ook een traject volgen waarin we alleen met EFT werken. Zie EFT consulten.

Evaluaties

Aan het einde van de periode kijken we terug op het proces. Hebben we de doelen bereikt? Afhankelijk van de duur van het traject plannen we ook een tussenevaluatie. In sommige gevallen is het gewenst je leidinggevende te betrekken bij een tussenevaluatie en / of eindevaluatie. Ook dit bespreken we tijdens het intakegesprek.

Duur

Een standaard coachingstraject beslaat minimaal 6 gesprekken, verdeeld over een periode van 3 tot 6 maanden. De meeste coachingstrajecten starten met een werk-gerelateerde vraag en worden vergoed door de werkgever. Afhankelijk van je vraag kan een traject korter of langer duren. Dit wordt altijd overlegd met jou en met de werkgever. In de offerte wordt rekening gehouden met een uitloop tot maximaal 10 gesprekken. Daarna is sprake van een verlengd traject. Dit kan voorkomen als blijkt dat er meer of andere doelen gesteld moeten worden aan het traject.

Privé Coachtrajecten

Voor privé cliënten heb ik twee coachtrajecten samengesteld die daardoor iets voordeliger zijn dan losse consulten. Je kunt kiezen uit een kort traject of een gemiddeld traject.

Kort coachtraject: 5 sessies inclusief het intakegesprek, geschikt voor korte praktische coachvragen.

Gemiddeld coachtraject: 10 sessies inclusief het intakegesprek, geschikt voor persoonlijke vraagstukken en ontwikkelingsvragen.

 

GedragsFlexibiliteitschaal

De GFS is een meetinstrument die jouw talenten en competenties in kaart brengt. Het geeft niet alleen inzicht in hoe jij jezelf ziet, maar ook kun je gebruik maken van de mogelijkheid jouw gedrag te laten beoordelen door anderen. Zo krijg je een helder beeld over wie jij bent en welke talenten jij op bepaalde momenten inzet.

In een adviesgesprek bespreek ik met jou het uitgebreide rapport nadat ik de gegevens heb geanalyseerd en gekoppeld aan jouw ontwikkelingsvraag. De GFS kan je o.a. inzicht geven in:

  • Hoe congruent je gedrag is
  • Hoe je effectiever kunt handelen
  • Welke competenties je voldoende beheerst en welke je meer kunt ontwikkelen
  • Wat nodig hebt om te ontwikkelen om jouw doel(en) te bereiken.

gfs3_diagram-all

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning via internet

Om het coachingstraject optimaal in kaart te brengen en te begeleiden, werk ik met het internetprogramma van Impr0ve. Impr0ve™ is een webbased coachingtool dat coaches, gecoachten, opdrachtgevers en leiding-gevenden het instrumentarium biedt om een begeleidingstraject professioneel te ondersteunen.

Je bevindt je in een interactieve werkomgeving waarin jij je eigen documenten kunt bijhouden; intakeformulier, sessieverslagen, een logboek, evaluaties. Ik kan jouw documenten lezen en op de notities in je logboek kan ik reageren. Ook bevestig ik afspraken via Impr0ve met huiswerkopdrachten.
Die krijg je dan middels een geautomatiseerd bericht in je mailbox.

 

Meetbare resultaten

Maar Impr0ve biedt meer. Met de Mentale Thermometer meten we de resultaten die je behaalt met jouw coachingstraject. Doordat we een ‘foto’ maken van jouw situatie bij aanvang en dit ook doen na afloop van het traject, zie je in een oogopslag welke stappen vooruit je hebt gezet. Natuurlijk is de uitslag van de Mentale Thermometer mooie informatie om met je leidinggevende te bespreken.

improve

 

Houd je coach scherp

In Impr0ve heb je diverse mogelijkheden om ook mij te beoordelen of feedback te geven. Ik wil graag weten of je tevreden bent over mijn aanpak en of ik meer kan doen om het coachingstraject te optimaliseren. Zo houden we het traject aan beide zijden scherp.

Samenwerking

Als zelfstandig coach opereer ik ook in het landelijk netwerk van Coaching Nederland. Zo houd ik contact met collega’s en heb ik de mogelijkheid om ook grotere opdrachten aan te nemen.

 

Afspraak maken

 

Yvonne Toeset is NOBCO/EMCC Master Practitioner Coach4