Inzet van communicatieve vaardigheden in coaching

Communicatie is de spil van onze samenleving geworden; we communiceren heel wat af op internet, via mail, telefoon, twitter, tijdens het werkoverleg, de vergaderingen, de koffiepauze bij de automaat, een bila met je baas, het voortgangsgesprek, een oudergesprek op school, of een relatie check met je partner……misschien ben je al communicatie-moe door overvolle mailboxen en een overladen takenpakket.

Leren NEE zeggen is een van de communicatieve vaardigheden waar de meeste van ons niet zo goed in zijn. Want hoe zeg je dat nou zo dat de ander die NEE ook accepteert, zonder dat je die ander met een probleem opzadelt?

Niet alleen wat je zegt maar ook hoe je iets zegt is van belang; intonatie, intentie en gevoel. De non-verbale communicatie is veel belangrijker om onze woorden op de juiste wijze over te brengen dan de taal die we gebruiken. Hoe kun je congruent zijn in woord, gebaar en uitstraling en klopt dat bij de boodschap die je wilt overbrengen?

Of het aan jouw training heeft gelegen weten we niet, maar François heeft uiteindelijk toch een geschikte stage gevonden. Vader 

Het verfijnen van je communicatieve vaardigheden kan op vele vlakken liggen:

  • Een voorstel aannemelijk maken
  • Het plegen van effectieve interventies in gesprekken en vergaderingen
  • Omgaan met druk en weerstand
  • Informatie kunnen inwinnen

Zomaar een paar voorbeelden waarbij de hulp van de juiste communicatieve vaardigheden je helpen succes te boeken.

Heb minder moeite met contact leggen. MS