Een van de methodieken die ik in kan zetten in een coachingstraject is natuurlijk EFT ( Emotional Freedom Techniques). De inzet van EFT coaching is afhankelijk van de vraagstelling waarmee je in het coachingstraject aan de slag wilt. Heb je bijvoorbeeld een doel voor ogen maar twijfel je of je dat wel kunt, dan kunnen we die twijfel met behulp van EFT onderzoeken.

Het kan ook zijn dat er privé situaties zijn die jouw functioneren in je werk belemmeren. Wanneer je thuis te kampen hebt met conflicten, slapeloosheid of bezorgdheid om een ziek familielid, kan dat de balans tussen werk en privé negatief beïnvloeden. Die balans is belangrijk om goed te kunnen functioneren. Omdat EFT een methode is die spanning neutraliseert, is dit een zeer geschikt instrument om die balans weer in evenwicht te brengen.

Health Coaching

De inzet van coaching ter bevordering van welzijn en ter preventie van verzuim, is zeer effectief gebleken. Aangezien coaching een begeleidingsvorm is die de cliënt vraagt om zelf actief naar oplossingen te zoeken, is de kans op gedragsverandering groot. Veel fysieke klachten zijn stress gerelateerd en dus perfect aan te pakken met EFT. Niet praten over, maar een praktische oplossing vinden voor de klacht. Bovendien kun je zelf met EFT aan de slag, waardoor je jouw welzijn in eigen hand hebt.

Elke tool die ik inzet in de coaching is afhankelijk van de aard van de klacht en de mate waarin het aansluit bij de coachee. EFT is een nieuwe methode die voor kenners vanzelfsprekend is, maar voor nieuwkomers soms wat vreemd oogt. Op deze site vind je genoeg informatie over EFT om jezelf te informeren over deze bijzonder effectieve klopmethode.

Mijn zelfvertrouwen is weer op het oude peil. TvL