Wanneer is EFT ontstaan?

Gary Craig

Gary Craig

Emotional Freedom Techniques is begin jaren negentig ontworpen door Stanford engineer Gary Craig. Craig, studeerde TFT (Thought Field Therapy) bij dr Roger Callahan. De algoritmes (klopprocedures) die Callahan gebruikte, en nog steeds gebruikt, zijn zeer effectief maar verschillen per klacht. Aanvankelijk gebruikte Callahan uitgebreide spiertesten om het juiste algoritme voor de specifieke klacht vast te kunnen stellen, alvorens er geklopt kon worden. Techneut Craig bedacht dat
dit slimmer kon en ontwierp een basisprotocol dat voor elke klacht ingezet kon worden. Hij noemde zijn versie van het meridiaan kloppen tegen spanning en stress, EFT.

EFT ontwikkelde zich sneller dan Craig zich had kunnen voorstellen. In korte tijd verspreidde de EFT nieuwsbrief zich over de hele wereld en verzamelde Craig op zijn website honderden casestudies van EFT beoefenaars, meestal psychologen, psychiaters en therapeuten. Deze database aan praktijkervaringen beschreven door professionals kon iedereen inzien en op die manier hoopte Craig de kennis van de effecten van EFT te verspreiden over de wereld. Na zijn pensionering in de zomer van 2010, is de website overgenomen door EFTUniverse en vind je nog een groot deel van de case studies terug.

Gwyneth Moss

Gwyneth Moss

Craig kreeg snel zoveel professionele beoefenaars omdat hij zijn seminars filmde en op DVD uitbracht. Het was zijn doel om zijn methode op die manier direct en indirect over te brengen aan geïnteresseerden. Veel therapeuten van over de hele wereld die niet naar zijn seminars konden komen, leerden EFT van Gary via zijn Dvd’s. Ook ik heb op deze manier EFT geleerd. Gary was een zeer zorgvuldige docent die met veel humor en betrokkenheid EFT over het voetlicht wist te brengen.

Doordat EFT zo’n succes was, werd het voor Craig steeds moeilijker om grip te houden op de kwaliteit van alle EFT beoefenaars over de hele wereld. Hij nodigde een aantal therapeuten van over de hele wereld uit om bij hem op training te komen en benoemde daarna 27 van hen tot EFT Master. Een aantal van hen, Ann Ross, Gwyneth Moss, Jaqui Crooks, en Karl Dawson hebben inmiddels ook Masterclasses gegeven in Nederland. Uiteindelijk besloot Craig met een certificeringprogramma te komen. In samenwerking met zijn dochter Tina konden therapeuten zich certificeren voor Cert-1, Cert-2  en een certificaat Honneurs. Helaas werd Gary door gezondheidsproblemen genoodzaakt te stoppen met zijn EFT werk en daarmee kwam ook snel een einde aan het certificeringprogramma dat net gestart was. Zelf heb ik het certificaat Cert-1 kunnen behalen.

Ann Ross

Ann Ross

Na Gary’s pensioen ontstond er wat onrust in EFT-land. Er ontstonden allerlei initiatieven op het gebied van certificering. In de USA startte Tina Graig een certificeringprogramma onder de paraplu van ACEP, Dawson Church richtte EFTUniverse op en kwam met zijn programma. In Engeland hadden de Engelse EFT Masters zich al eerder verenigd onder de naam AAMET, een beroepsorganisatie voor tappers. Ook zij boden een volwaardig certificeringsysteem.

Vanaf 2008 werkte ik in Nederland samen met Gabriëlle Rutten. Wij gaven EFT opleiding en workshops gebaseerd op de richtlijnen van Gary Craig. Wij organiseerden in 2009 de eerste Nederlandse EFT Masterclass. Later sloot Henk van der Veen zich bij ons aan. Het was en is onze intentie EFT in Nederland naar een professioneel niveau te tillen en dus ook de mogelijkheid tot certificering te bieden. Henk en Gabriëlle besloten een eigen certificering op te zetten, maar ik voelde mij meer thuis bij de opzet en uitgangspunten van AAMET.

In 2010 werd ik eerst AAMET Level 3 Practitioner en vervolgens via het AAMET grandfathering program EFT Level 3 Trainer. Mijn eigen permanente educatie onderhoud ik door het volgen van workshops en training bij de Engelse EFT Masters.