Hoeveel wetenschappelijk onderzoek is er gedaan naar EFT?

Meer dan 100 gepubliceerde onderzoeks-artikelen waaronder:

 • 50 randomized controlled trials (RCT’s)
 • 40 pre-post outcome studies
 • 4 meta-analyses
 • 5 systematic reviews
 • en honderden case-studies

Sinds de introductie van EFT in de jaren ’90, wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van deze methode. In de wetenschap onderscheiden we verschillende vormen van onderzoek. Dit varieert van een eenvoudige case-studie tot een randomized controlled trial en meta-analyses. Een RCT wordt gezien als de Gold-standard in onderzoeksland. Je werkt hierin met drie verschillende onderzoeksgroepen: een groep die de onderzochte methode ondergaat, een groep die een alternatieve methode krijgt aangeboden en een controlegroep die geen therapie krijgt. Bovendioen is er een nul-meting en een na-meting. De na-meting volgt direct na de therapie maar ook bijvoorbeeld drie of zes maanden later.

Over het algemeen komt EFT altijd positief naar voren, zelfs in vergelijking met geaccepteerde therapieën als cognitieve gedragstherapie en EMDR. EFT blijkt effectief en sneller te werken (er zijn minder sessies nodig) en de effecten op de langere termijn zijn meer consistent.

Omdat er inmiddels veel onderzoek is gedaan naar EFT, kunnen er ook meta-analyses worden gedaan. Deze vorm van onderzoek richt zich op reeds bestaande onderzoeken en filtert hierin op hoog niveau de betere onderzoeken van de matige onderzoeken. Alleen onderzoeken die aan de hoogste voorwaarden voldoen, worden meegenomen in een meta-analyse. De vier meta-analyses zijn gedaan naar: EFT en PTSS, EFT en depressie, EFT en angst (anxiety), EFT en psychische nood (psycological distress). Deze vier onderzoeken vind je hier.

 

At this point, existing meta-analyses, RCTs, and other outcome stuides constitute a growing body of evidence supporting claims that acupoint tapping protocols are effective in producing beneficial outcomes in the treatment of anxiety, depression, PTSD, and possibly other conditions. David Feinstein, article EXPLORE sept-oct 2019

 

Waar wordt onderzoek gedaan naar EFT?

Op dit moment zijn er drie plekken wereldwijd waar het meest belangrijke onderzoek naar EFT wordt gedaan: Amerika, Engeland en Australië.

In Amerika wordt veel onderzoek verricht door Dawson Church en David Feinstein. Beide hebben ook diverse boeken gepubliceerd en dragen EFT een warm hart toe.

In Engeland werkt  Elizabeth Boath, professor of health and wellbeing aan de Stafford University, actief aan onderzoek naar EFT.

In Australië is dr.Peta Stapleton zeer actief. Zij is verbonden aan de Bond University en in 2019 in Australië uitgeroepen tot Psycholoog van het jaar. Haar onderzoek richt zich vooral op eetstoornissen en zij heeft als eerste onderzoek gedaan naar EFT met behulp van MRI-scans.

Inmiddels wordt er ook veel samengewerkt door de verschillende onderzoekers. Recent gepubliceerd onderzoek (februari 2019) door oa Stapleton, Boath en Church, bewees de positieve psychologische effecten van EFT doordat ook de hartcoherentie werd gemeten als ook de cortisol levels, bloeddruk en het immuunsysteem. Dit onderzoek vind je hier.

De onderzoekers die ik hier noem volg ik op de voet en kom ik regelmatig tegen op conferenties in het buitenland. Zo probeer ik op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in dit nieuwe gebied van energetische, psychische gezondheid.

 

Wat is er tot nu toe onderzocht en wat zijn de resultaten?

Kijken we naar het onderzoek dat er tot nu toe is gedaan naar EFT zijn er een aantal gebieden onder de loep genomen:

 • Angst (waaronder examenvrees onder studenten)
 • PTSS, post traumatisch stress syndroom
 • Depressie
 • Fobieën (meest angsten voor kleine dieren)
 • Verslavingen
 • Eetverslaving en afvallen
 • Verbeteren van sportprestaties

Een aantal van deze onderwerpen vind je terug bij de veel voorkomende klachten op deze website. EFT scoort over het algemeen zeer goed bij deze onderzoeken. Gezegd moet worden dat veel van de onderzoeken opgezet zijn door EFT behandelaars (zoals Feinstein, Church en Stapleton) en daardoor niet honderd procent neutraal. Ook zal het nodig zijn om nog veel meer onderzoek te doen om een degelijke fundering te hebben voor de positieve werking van EFT. Toch vindt Peta Stapleton het geoorloofd om EFT evidence based te noemen. Helaas is er in Nederland weinig mogelijkheid tot het doen van onderzoek. We hebben daarvoor gekwalificeerde onderzoekers nodig die over de faciliteiten beschikken om onderzoek op te zetten. Het liefst iemand die verbonden is aan een universiteit.

Naast onderzoek naar de effecten van EFT voor diverse klachten, wordt er ook onderzoek verricht naar de werking van EFT als methode op zich. Wat gebeurt er in het lichaam wanneer we EFT toepassen? Dit noemen we ‘mechanism papers’. Dit gaat meer over de biochemie in het lichaam en veranderingen in ‘gene expression’ (genetische veranderingen). Interessant onderzoek wat zeker nog meer verdieping nodig heeft. Deze onderzoeken vind je hier.

 

Overzicht van gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek en EFT, vind je hier:

website van EFT International

website van EFT Universe

 

Aanbevolen literatuur:

 • De biologie van de overtuiging, (The Biology of Believe) Bruce Lipton
 • Je geniale genen, (The Genie in your Genes) Dawson Church
 • The Science behind Tapping, Peta Stapleton

I consider EFT to be the most promising of the fourth-wave psychotherapies I have investigated. Peta Stapleton PhD, Australian Psychologist of the year 2019