Welke klachtenprocedures hanteert EQlibre?

Wanneer mensen om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de diensten die ik bied, stel ik het zeer op prijs als ik daarvan op de hoogte wordt gesteld. Ik zal er alles aan doen om een klacht te verhelpen of om misverstanden, teleurstellingen of niet waargemaakte verwachtingen op te lossen.

Wanneer we er samen niet uit zouden komen, is er de mogelijkheid om je te richten tot de beroepsverenigingen AAMET (voor EFT) en NOBCO (voor coaching) om een klacht in te dienen. De klachtencommissie zal volgens de vastgestelde procedures de klacht behandelen.

De klachtenprocedures kun je hier downloaden:

AAMET klachtenprocedure (PDF)
NOBCO klachtenprocedure (PDF)

Vanaf 1 januari 2017 is de wet WKKGZ, Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg, van kracht. Yvonne Toeset is aangemeld bij Klachtenportaal Zorg.