Welke klachtenprocedures hanteert EQlibre?

Wanneer mensen om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de diensten die ik bied, stel ik het zeer op prijs als ik daarvan op de hoogte wordt gesteld. Ik zal er alles aan doen om een klacht te verhelpen of om misverstanden, teleurstellingen of niet waargemaakte verwachtingen op te lossen.

Klachten van klanten van EQlibre worden in eerste instantie door EQlibre zelf afgehandeld. De klachten dienen per email naar info@eqlibre-eft.nl gestuurd te worden. Binnen 5 werkdagen krijgt de klager een bevestiging van ontvangst.

EQlibre zal in alle gevallen binnen vier weken reageren op een klacht. Daarna streeft zij ernaar om binnen twee weken de klacht op te lossen. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan wordt de klager op de hoogte gesteld van de situatie. Er wordt dan een nieuwe termijn vastgesteld waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld, wat betekent dat EQlibre op geen enkele wijze inhoudelijke informatie betreffende deze klacht zal delen met derden tenzij daar toestemming voor gegeven is van de klager zelf.

Mocht de klager niet akkoord gaan met de oplossing van EQlibre, dan kan hij/zij contact opnemen met onderstaande onafhankelijke derden:

 

AAMET International: contactpersoon Judy Byrne. Voor klachten mbt EFT consulten en EFT opleiding

NOBCO: contactpersoon mr.P. Wolf. Voor klachten mbt coaching

Zorggeschil: in het kader van de WKKGZ, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 

EQlibre legt zich neer bij het oordeel van de onafhankelijke derde en eventuele consequenties worden door EQlibre snel afgehandeld.

Alle correspondentie met betrekking tot de klachtenregeling zal door EQlibre een kalenderjaar bewaard worden.

De klachtenprocedures kun je hier downloaden:

AAMET klachtenprocedure (PDF)
NOBCO klachtenprocedure (PDF)

Vanaf 1 januari 2017 is de wet WKKGZ, Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg, van kracht. Yvonne Toeset is aangemeld bij NIBIG.