EFT Universe Veel informatie en gratis download.
The Work Meer informatie over The Work van Byron Katie.
Tijdschrift voor Coaching Het Tijdschrift voor Coaching (TvC) met belangrijk nieuws op gebied van coaching en daaraan gerelateerde vakgebieden, inlichtingen over congressen en beurzen.
NOBCO De missie van de NOBCO is om voor beroepscoaches, een professioneel kader te scheppen en in samenwerking met hen en met derden het vak van beroepscoach verder te professionaliseren.
Gcoach.nl Site voor professionele coaches
Coaching.nl Coaching Nederland biedt een landelijk netwerk van beroepscoaches die u of uw organisatie via een ‘evidence based’ aanpak helpt succesvol te zijn in het door u gewenste veranderingsproces.
AAMET Engelse Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques, voor certificering en accreditatie van  EFT Practitioners. Ook niet gecertificeerde EFT therapeuten kunnen zich aansluiten bij deze beroepsvereniging.
Spiritual Speakers Dit platform biedt een scala aan spirituele sprekers die hun visie, bewustzijn en diensten willen uitdragen in het bedrijfsleven en overheidsinstanties. Je kunt mij ook vinden op deze site