EQlibre trauma kleine tGroot trauma

Wanneer we spreken over trauma denken we meestal direct aan gebeurtenissen met een zeer grote impact. Bijvoorbeeld het ervaren van een natuurramp, vliegtuigcrash, auto-ongeluk, een overval of seksueel misbruik. Deze gebeurtenissen hebben zeer zeker een grote impact op ons, maar trauma kunnen we ook ontwikkelen in minder dramatische situaties.

De gevolgen van een gebeurtenis die wij ervaren als negatief, kan een blijvend effect op ons hebben. Denk maar eens aan een afwijzingen van een vriendje wanneer we voor het eerst verliefd zijn. De impact van deze afwijzing kan ervoor zorgen dat we een negatief zelfbeeld ontwikkelen en blijvend onzeker zijn over het aangaan van een relatie.

Jeugdtrauma

Als kind doen we ervaringen op die vanuit een volwassen perspectief wellicht niet herkend worden als een trauma, maar voor een kind wel als traumatisch ervaren wordt. Een van de redenen dat trauma vaak over het hoofd wordt gezien. We spreken daarom van trauma met een grote T en trauma met een kleine t. Kleine t trauma’s kunnen grote gevolgen hebben voor de rest van ons leven. Kinderen beschikken nog niet over een volgroeid, volwassen brein. Zij ervaren gebeurtenissen op een emotioneel niveau zonder daar een rationele verklaring voor te kunnen geven.

Pappa en mamma hebben ruzie en mamma roept dat ze pappa nooit meer wil zien. Daarop antwoordt pappa dat hij haar in elkaar zal slaan als ze dat doet.

Een kind van vier of vijf jaar begrijpt deze woorden precies en voelt de kracht en emotie achter deze woorden. Dat ze geroepen worden op een moment van onmacht bij beide ouders, begrijpt ze niet. Ook kan een klein kind niet beredeneren of dit werkelijk zal gebeuren of niet.

PTSS

De diagnostische criteria voor Post Traumatische Stressstoornis stelt dat betrokkene bloot gesteld is aan dreigende dood, ernstige verwondingen of seksueel geweld op de volgende manieren:

  • Het is de persoon zelf overkomen
  • De persoon was getuige van een dergelijke gebeurtenis
  • De persoon wordt herhaaldelijk blootgesteld aan nare details van een ingrijpende gebeurtenis

Kijken we naar de beleving van situaties vanuit het kind perspectief, dan kunnen veel meer situaties uit onze jeugd als traumatisch worden aangemerkt.

De gevolgen van PTSS kunnen zich onder andere uiten in herbelevingen, slapeloze nachten, een constant gevoel van opgejaagd te zijn, vermijdingsgedrag, verslavingen en depressie. De diagnose PTSS, vind ik minder belangrijk dan het herkennen en kunnen herleiden van klachten naar de kern van het probleem: het oorspronkelijke trauma.

In sommige gevallen is het niet mogelijk direct naar de oorzaak van het trauma te gaan. Soms is de oorzaak nog onbekend (verdrongen trauma) of roept de traumatische ervaring te veel reactie op. Te beginnen bij de klachten als gevolg van het trauma, kan een goede eerste stap zijn.

Trauma oplossen met EFT

Ik zie trauma als een breed spectrum van niet verwerkte ervaringen op energetisch niveau.

Het lichaam is een perfecte verwerkingsfabriek voor al onze ervaringen tenzij processen worden verstoord. Emoties zijn een natuurlijk signaal van het lichaam om ons te vertellen hoe we een ervaring hebben beleefd. Emoties bewegen door ons lichaam als een vorm van energie. Wanneer die energie stroomt, voelen we ons goed. Wanneer de energie stokt, is er een verstoring en ontstaat er een negatieve emotie.

Negatieve emoties zijn gekoppeld aan negatieve gedachten en overtuigingen. Om die reden kunnen we ons al ongemakkelijk voelen als we alleen maar denken aan een negatieve ervaring.

De verstoring van de energie in ons lichaam wordt echter niet direct veroorzaakt door een gedachte, maar door een reflex in ons lichaam. Elke stressvolle situatie activeert ons fight, flight en freeze systeem (vechten, vluchten en bevriezen). Het lijkt er op dat de freeze respons, de energetische blokkade veroorzaakt en daarmee negatieve emoties en gedachten genereert.

Met EFT werken we direct aan het oplossen van deze energetische verstoring door zowel de emoties als de gedachten die gekoppeld zijn aan de traumatische ervaring te neutraliseren.

Het moment van impact van elke traumatische herinnering is de sleutel naar herstel. Dat moment, vaak gepaard gaande met schrik en bevriezing, moet gedeblokkeerd worden en vrij gemaakt van negatieve emoties. Daarna is het mogelijk dezelfde situatie anders te beleven. We zien het dan vanuit een meer beschouwende positie of een meer volwassen perspectief.

Mindfullness en trauma

Hoewel mindfullness razend populair is en door veel psychologen wordt aangeboden als ontspanningsmethode in combinatie met Cognitieve Gedragstherapie, ben ik zeer terughoudend om mindfullness in te zetten bij trauma. Een getraumatiseerd persoon heeft een onveilige binnenwereld die vaak wordt afgeschermd door een geblokkeerd brein. Deze blokkade is een reactie van het lichaam uit zelfbescherming en is nodig om de overvloed aan intense emoties te onderdrukken. Een getraumatiseerd persoon ‘naar binnen’ te laten kijken, is als het openen van de doos van pandora. Gevolg kan zijn dat iemand niet minder, maar meer stress gaat ervaren van de mindfullness oefeningen. Een tweede reden dat ik terughoudend ben is dat Mindfullness mensen contact laat maken met de emoties in de binnenwereld, maar deze niet oplost. Voor mensen met trauma betekent dit dat zij in hun volle trauma duiken zonder mogelijkheid om deze intense energieën op te lossen. Deze hyperarousal kan legio klachten als gevolg hebben; slapeloosheid, concentratieproblemen, angst- en paniekaanvallen enz..

Wat is het verschil tussen EMDR en EFT?

In de meeste reguliere praktijken wordt EMDR aangeboden als methode om trauma op te lossen. Hoewel wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EFT net zo effectief is als EMDR, kan EFT meer betekenen voor mensen met trauma. EFT is, in tegenstelling tot EMDR, niet protocollair. Dit betekent dat ik met EFT precies die aanpak kan toepassen die voor jouw ervaring de beste is. Aansluiten bij het proces van de cliënt staat voorop, niet het stappenplan van de methode.

Een ander verschil met EMDR is dat we met EFT een zachte aanpak prefereren. Je wordt niet direct in het diepe gegooid, maar we hebben technieken waarmee jij stapje voor stapje de kracht van het trauma kan oplossen.

Hoeveel sessies heb ik nodig en wat kost het?

Na het invullen van een vragenlijst en een eerste afspraak kan ik een redelijke inschatting maken van het aantal consulten. Enkelvoudig trauma (je hebt slechts een nare gebeurtenis meegemaakt) is meestal met een paar sessies op te lossen.

Een sessie van anderhalf uur kost € 225,00

Strippenkaart van 3 sessies van anderhalf uur € 540,00

 

Afspraak maken