#meetoo_effecten_en_overdracht_seksueel_trauma

#metoo…..wie niet?

De effecten en overdracht van seksueel trauma

Ik was hooguit 15 jaar toen een vent van 25 mij vastpakte, in een lege kamer op tafel zette, de deur dicht deed en me belemmerde om weg te gaan en me wilde zoenen. Hij zei dat hij verliefd op me was. Ik versteende, was doodsbang en durfde niet te vluchten. Mijn beste vriendin reageerde: “maar hij is stapel op je en zo aardig!” Weg erkenning van mijn angst en de dreiging die ik had gevoeld. Had ik het verkeerd ingeschat?

Jarenlang worstelde ik (en nog) met gevoelens ten opzichte van mijn vader. Ja, hij was een aardige man geweest maar ik voelde vaak angst en walging als hij in de buurt was. Ik snapte dat niet. Kon me niet herinneren dat er ooit iets was gebeurd. Behalve dat ik er later achter kwam dat de seksuele relatie tussen mijn ouders vaak met dwang gepaard ging. Daar kan mijn moeder nu nog om huilen. De energie van het seksuele geweld heb ik misschien al op jonge leeftijd opgepikt.

Het is niet makkelijk deze dingen te openbaren. Er is altijd nog een gevoel van schaamte en twijfel; ik zal het toch niet bij het verkeerde eind hebben? Ik wil mensen geen verdriet doen, noch verwijten maken. Maar zwijgen zal het probleem niet oplossen, het uitspreken via #metoo zal bijdragen aan het in kaart brengen van de reikwijdte van seksueel geweld.

 

Overdracht van trauma gaat voorbij de woorden

Schaamte, vermijding en ontkenning komt veel voor in gezinnen waar seksueel misbruik op de een of andere manier een rol speelt. En hierdoor blijft het trauma intact. Niet alleen bij degene die het zijn overkomen.

Recent onderzoek naar het effect van trauma op ongeboren baby’s van zwangere vrouwen die de aanslag op WTC 9/11 hebben meegemaakt, toont aan dat er trauma effecten zijn op het ongeboren kind.  De overdracht van trauma (lees een eerder blog van mij hierover) gaat mijns inziens niet alleen via het genetische materiaal of de overdracht via houding en gedrag van de ouder. Een baby neemt net zoveel indrukken op als een volwassene en een buikwand kan dat niet tegenhouden. De energie van het trauma is voelbaar door de emoties van andere mensen om ons heen. Die energie pikt een baby op maar kan er geen woorden aan geven.

Wanneer je rondloopt met trauma, is jouw energieveld gevuld met de elementen van die ervaringen. Die elementen veroorzaken een trilling die anderen met dezelfde trilling aantrekken. Zo vinden daders en slachtoffers elkaar keer op keer. En zo ervaren kinderen het trauma van de ouders als die van henzelf.

 

#metoo: we zijn met velen

Door de jaren heen ben ik gaan zien hoeveel vrouwen en ook mannen, slachtoffer zijn van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Toch komt er zelden iemand mijn praktijk binnen met de vraag dit trauma te helpen oplossen. Meestal is de startvraag een ander probleem. Een klacht als gevolg van dit trauma; slapeloosheid, sociale angst of een fobie. Na het oplossen van die eerste laag en wanneer er voldoende vertrouwen is, durft iemand aan te geven dat er ook iets anders is gebeurd. Soms beseffen ze vol verbazing dat het teruggaat naar de vroegste kindertijd. Na zoveel verhalen, zowel in mij werk als in mijn privéleven vraag ik me af: wie niet?

Ik heb niet de illusie het probleem van seksueel misbruik op te kunnen lossen. Wel zie ik dat de eerste stap hiervan begint bij jouzelf. Jij die net als ik en net als al die anderen, ervaren hebben wat dit met je doet. De moed hebben om over je schaamte en twijfel heen te stappen. Te weten dat het mogelijk is getraumatiseerd te zijn zonder dat je daar herinneringen aan hebt, puur omdat je daarvoor te klein was.

Gelukkig is EFT een van de effectieve hulpmiddelen om dit trauma op een diep niveau op te lossen. Zoek hulp bij een ervaren therapeut. Het oplossen van de energetische kracht van seksueel trauma, waaronder alle negatieve emoties, doe je niet alleen om jezelf veiliger te voelen, maar ook voor iedereen om je heen.

 

Meer goed opgeleide EFT-begeleiders vind je op de website van Stichting-EFT.

Wil je reageren op dit artikel, deel dit artikel op facebook of neem contact met mij op.

 

Bronnen:

Intergenerational Transmission of Stress in Humans, Bowers and Yehuda, 2016

Getraumatiseerde ouders en de relatie met hun kinderen in historisch en cultureel perspectief, van EE, 2011

Mijn baby is ontroostbaar, Verdult & Stroecken, 2010