Je (sport) prestaties verbeteren met EFT

Afgelopen jaar heb ik een van de topsporters van het Nederlandse Olympische team mogen begeleiden.

Topsporters zijn gewend te werken aan het verbeteren van hun prestaties en Mental Coaching wordt daarbij steeds belangrijker. Dat is logisch want de verschillen in fysieke prestaties worden steeds kleiner. Denk maar eens aan de finale 100 meter vrije slag dames van de afgelopen Spelen; alle finalisten kwamen op bijna dezelfde tijd aan met een verschil van honderden van seconden. Als fysieke training haar grens heeft behaald is er wellicht op mentaal niveau nog winst te behalen.

Mental Coaching richt zich op de gedachtewereld van de sporter. Training op zich is niets anders dan programmering door herhaling; je lichaam ‘herinnert’ zich steeds beter wat de bedoeling is. Wat we leren slaan we op in ons onbewuste en onderzoek heeft aangetoond dat ons gedrag voor het grootste deel wordt aangestuurd door ons onbewuste. Nu richten veel coaches die hiermee aan de slag gaan zich op het programmeren van positieve gedachten. Echter, als deze gedachte wordt ‘overruled’ door een onbewuste sterkere, negatieve gedachte, kom je niet veel verder.

Gedachten staan niet los van emoties en gevoelens. Ik spreek het liefste van een gedachtegevoel, want elke gedachte is gekoppeld aan een gevoel en visie versa. En hierbij kan EFT ons behulpzaam zijn.

Een topsporter moet op het moment van presteren optimaal gefocust zijn en belemmerende gedachten ondermijnen die prestatie direct. Bij het trainen van de gedachtewereld is het onvoldoende om alleen positieve gedachten op te roepen; we moeten de negatieve gedachtegevoelens eerst neutraliseren.

Prestaties verbeteren op topniveau is millimeterwerk; wat maakt dat jij net ietsje beter presteert als je net zo goede tegenstander? In de sport gaat het vaak over snelheid en meer fysieke kracht. Dan is het zaak om elke weerstand te minimaliseren. Ook de mentale weerstand. Elke negatieve gedachte zorgt voor een vorm van spanning en een verlies aan energie. Energie die de sporter juist nodig heeft om optimaal te presteren!

Van A naar B naar Rio

Mijn coachee benaderde mij ruim een jaar voor aanvang van de Olympische Spelen 2016. Hij twijfelde aan zijn kunnen en of hij de vele stappen op weg naar Rio wel zou halen. Wat was zijn doel? En wilde hij dit nou echt wel? Stap voor stap hebben we de belemmeringen en twijfels onderzocht, EFT toegepast op negatieve gevoelens en bij elke volgende stap opnieuw EFT toegepast. We analyseerden de wedstrijden fase voor fase en we onderzochten elke belemmerende gedachte die tijdens een wedstrijd opkwam, neutraliseerden die en wisselde die in voor een positieve gedachte die hem vooruit zou brengen. Omdat mijn coachee merkte dat het effect had, begon hij ook zelf EFT toe te passen voor de wedstrijden. Zijn focus werd sterker, zijn prestaties verbeterden. Hij vocht voor zijn plek en liet andere sporters achter zich. Hij won met zijn team wedstrijden die belangrijk waren voor de uiteindelijke plaatsing voor de Olympische Spelen. Het behalen van zijn doel: meedoen aan de Olympische Spelen, werd steeds realistischer. Toen zijn ticket naar Rio een feit was, nam de druk toe. Druk die hij kon minimaliseren met EFT. Elke wedstrijd in Rio waren er andere details die om aandacht vroegen; wind, rivalerende teams, de sfeer in het eigen team. Doel was steeds om te zorgen dat hij mentaal zijn aandacht op de juiste gedachten en gevoelens zou richten, de focus net iets verder dan wat ogenschijnlijk haalbaar was. Uiteindelijk heeft zijn debuterende team een topprestatie neergezet: ze behaalden de finale en werden 5e op de Olympische ranglijst in hun klasse.

Twee van methoden die ik heb toegepast

Doelen stellen en fraseren

In de muziek praten we over fraseren; een muzikale zin wordt onderverdeeld in fraseringsbogen. Er zijn grotere spanningsbogen die weer onderverdeeld zijn in kleinere muzikale zinnen. Zo kunnen we ook doelen onderverdelen in een groot doel en daaronder een aantal kleinere doelen, die weer onderverdeeld kunnen worden in subdoelen. Zo maken we ruimte om adem te halen tussendoor.

Het grote doel kun je niet in een adem uitzingen. Maar het grote doel moet wel een zuivere focus hebben. Meedoen aan de Olympische Spelen in Rio is een groot doel. Hoe voelt dat? Zijn er belemmeringen of voelt het als een uitdagende maar beslist haalbare mogelijkheid? Door de grootste spanningsboog vrij te maken van belemmerde gedachtegevoelens is er een eerste stap gezet. Daarna zijn er kleinere doelen op weg naar het einddoel: Europese kampioenschappen, Wereld kampioenschappen en persoonlijke kwalificatietesten. Tot slot op subdoel niveau: wat is er nodig per onderdeel?

Vooruit-denken en achteruit-denken

Geïnspireerd door de sport, bedacht ik de term vooruit-denken en achteruit-denken. Om sneller vooruit te komen heb je optimale focus nodig en gedachtegevoelens die het vooruitgaan ondersteunen en geen weerstand oproepen: “het gaat makkelijk, ik kan nog meer, tandje erbij, ik kan ze pakken…” Het gevoel hierbij is dat er ruimte over is, vertrouwen en zelfs een agressief gevoel dat de sporter vooruit helpt. Hiertegenover staat achteruit-denken, gedachtegevoelens die weerstand oproepen: “ik kan niet meer, zij zijn sterker, ik zit stuk, het heeft geen zin meer…” Gevoelens van moedeloosheid, falen en pijn leiden uiteindelijk tot opgeven.

Ik merk dit bijvoorbeeld zelf heel sterk met hardlopen. Als ik achteruit denk, gedachten die gericht zijn op moeite en pijn in mijn lijf, dan kom ik amper meer vooruit. Richt ik mijn aandacht op het plezier in het lopen, dan voelt het veel lichter en houd ik het langer vol.

Gedachten zijn niet universeel, wat voor de een een vooruit-gedachte kan zijn, werkt voor de ander als achteruit-gedachte. Het gevoel dat een gedachte oproept is daarbij bepalend. Kijk dus voor jezelf welke gedachten je vooruit en welke gedachten je achteruit helpen.

Wat kun jij doen om je prestaties te verbeteren?

  1. Stel je doel vast; uitdagend maar niet onmogelijk
  2. Laat alle bezwaren, angsten of twijfels opkomen en pas daar EFT op toe. Zo zorg je voor een zuiver en verankerd einddoel.
  3. Fraseer je einddoel in kleinere doelen en zet deze uit in de tijd. Wat zijn je stappen op weg naar je doel?
  4. Richt je aandacht op een stap tegelijk; je kunt niet met alles ineens bezig zijn.
  5. Per subdoel kun je EFT toepassen op negatieve gedachtegevoelens. Wordt je bewust van je gedachten: is het vooruit-denken of achteruit-denken?

Er waren meer sporters afgelopen zomer die gebruik maakten van EFT om hun prestaties te verbeteren.