Waarom de 1,5 meter slecht voor onze gezondheid is

De maatregelen van de overheid begrijp ik volkomen maar persoonlijk geloof ik dat 1,5 meter slecht voor onze gezondheid is en wellicht de kans op een tweede golf vergroot.

We leven met 17 miljoen mensen in Nederland waarvan er op dit moment ruim 43.000 mensen besmet zijn met het virus. Dat is een percentage van ongeveer 0,25%. Van de 43.000 mensen zijn er ruim 5.500 overleden en dus 37.500 mensen zijn hersteld van het COVID-19 virus. De overheid laat 16,957 miljoen gezonde mensen 1,5 meter afstand houden van elkaar, waarbij bedrijven en hele beroepsorganisaties dreigen failliet te gaan. Tienduizenden mensen dreigen hun baan te verliezen waardoor we afstevenen op een enorme economische crisis.
In mijn ogen moet deze situatie zo snel mogelijk omgedraaid worden door besmette mensen in quarantaine te zetten en de gezonde mensen het normale leven weer op te laten pakken.

De overheid heeft deze maatregelen genomen op basis van angst en onwetendheid. Natuurlijk, we wisten niet hoe we het virus moesten indammen omdat we daar de middelen niet voor hadden; voldoende testmateriaal en IC-bedden.
De angst voor het virus die nu is ontstaan zal grote gevolgen hebben voor de economie en voor onze gezondheid. Het is dus belangrijk om angst zo snel mogelijk om te zetten in vertrouwen.

Onze muren zijn weggevallen

De gevolgen van de intellectuele lockdown zijn tweeledig; een grote groep mensen leeft in angst en stress en een andere groep mensen wordt creatief. De mensen die hard werken om onze samenleving overeind te houden zoals in de zorg, staan onder enorme druk en ervaren stress. Mensen die hun bedrijf zien instorten, van het ene op het andere moment geen inkomen hebben, staan onder enorme druk waarbij angst en depressie een logisch gevolg zijn.

De muren om ons heen zijn weggevallen en daardoor komt er veel bloot te liggen. Er worden dingen zichtbaar die voorheen niet zichtbaar waren. En dat is goed.

Creativiteit doet leven

Nadat de eerste schrik gedaald was, zijn mensen enorm creatief geworden om oplossingen te vinden voor de situatie waarin ze zitten. Café’s die take-away koffie aanboden, allerlei diensten werden online gezet, mensen gingen gratis hun werk en kwaliteiten delen via Instagram, YouTube en Facebook. Vooral muziek werd belangrijk. Artiesten kwamen naar voren. Er is nu zelfs een app ontworpen om artiesten in een lege zaal te laten optreden waarvoor je tickets kunt kopen om dit online en live te zien.

Die creativiteit die wakker wordt in mensen als zekerheden wegvallen is enorm belangrijk. Het is onze spirit, onze levensenergie. Creativiteit doet leven, zet mensen in beweging en het boort nieuwe bronnen van inspiratie en energie aan. Zonder creativiteit zakken we in en kwijnen we weg achter de geraniums. Geen prikkels, geen levensenergie. En wat doen we met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving? De ouderen, de verstandelijk gehandicapten en andere mensen die extra zorg nodig hebben? We stoppen met prikkels geven door de creatieve programma’s en scholing te stoppen en hen het contact met dierbaren te ontnemen.

Wat zichtbaar is geworden de afgelopen weken, nu de muren van zekerheid zijn weggevallen, zijn de elementen in de samenleving die er echt toe doen. Waar moeten we als samenleving als eerste voor zorgen?

 • Goed functionerende gezondheidszorg en ouderenzorg
 • Goed onderwijs
 • Gezonde voeding
 • Een basisinkomen voor iedereen en
 • SPIRIT!

Spirit is levensenergie, houd ons sterk en krachtig en gezond.

De focus van de overheid en het ‘onderzoeksteam moet worden verlegd

De aandacht van de overheid is tot nu toe uitgegaan naar het controleren van het virus en zorg bieden aan besmette mensen om te kunnen herstellen. Ik mis daarbij de interesse om te onderzoeken waarom sommige mensen slechts milde klachten ervaren en anderen op sterven na dood in het ziekenhuis komen te liggen. Nog nooit heeft een specifieke ziekte zich zo divers gedragen. Het heeft mij verbaasd dat er ‘kwetsbare’ mensen van het virus genazen (ouderen van over de 80) en ‘gezonde’ mensen het virus kregen (jongeren en mensen onder de 50). Waarom?

Als we het antwoord op deze vraag weten komen we een heel eind verder. Laat ik hier mijn suggestie doen.

Een nieuwe kijk op weerbaarheid en een gezond immuunsysteem

Ons lichaam is uitgerust met alles wat we nodig hebben om gelukkig en gezond te zijn. We zijn behept met een ingenieus immuunsysteem dat ervoor zorgt dat onze wonden kunnen helen.  Ziekte en alles wat niet thuishoort in het lichaam wordt uitgebannen. We hebben een perfect alarmsysteem, het vecht- en vluchtsysteem dat ervoor zorgt dat we ons lichaam veilig kunnen stellen bij dreigend gevaar. Dus wat gaat er mis?

Het immuunsysteem van de meeste mensen is ernstig verzwakt doordat het stress systeem en immuunsysteem niet meer in balans zijn. Hierdoor kunnen deze systemen niet goed meer samenwerken. Door jarenlange stress in onze samenleving is ons stress-systeem overbelast en kan niet meer tot rust komen. Wanneer het lichaam in stress verkeert, wordt het immuunsysteem onderdrukt. Zo werkt het lichaam nu eenmaal. Het immuunsysteem heeft rust en ontspanning nodig en positieve voeding om optimaal te kunnen functioneren. Niet alleen stress door werkdruk is het probleem. Ook de ontkenning in de maatschappij wat negatief denken, negatieve emoties en onopgelost trauma voor een effect hebben op ons immuunsysteem. Ziekte wordt veroorzaakt door jeugdtrauma, stress en negatief denken en slechts een heel klein percentage door erfelijkheid. (ACE studies, epigenetica*)

Tel hierbij op de lage kwaliteit van ons voedsel door massaproductie, bio-industrie, genetische manipulatie van ons voedsel en het stressvolle leven van de dieren die we eten. Je snapt dat door het jarenlang veronachtzamen van het gezond functioneren van ons lichaam, veel mensen een zwak immuunsysteem hebben waar virussen makkelijk vat op krijgen.

Wat hebben we echt nodig?

Goed, we zitten nu in deze crisis. En wat doet de overheid? Het veroorzaakt angst en stress onder de bevolking voor een virus dat we makkelijk kunnen hanteren als we op een andere manier leren kijken. De stress die mensen de komende jaren gaan ervaren door financiële problemen, een ingezakte economie en trauma’s door afgesloten te zijn van hun naasten, zal hun immuunsysteem niet versterken maar verzwakken. Meer mensen zullen meer vatbaar worden voor een tweede golf van het virus. En dan wil ik tot slot terug komen op waarom de 1,5 meter slecht voor onze gezondheid is.

Wat heeft het immuunsysteem nog meer nodig om te versterken naast gezond voedsel, ontspanning en spirit? Sociale contacten, verbinding en de uitwisseling van liefde. Hierdoor maakt ons brein meer oxytocine aan, het hormoon en neurotransmitter dat ook wel het knuffelhormoon wordt genoemd. Mensen zijn sociale wezens en hun functioneren is gebaseerd op contact en verbinding. De 1,5 meter maatregel ontneemt mensen een basis levensbehoefte. Vooral voor kleine kinderen en ouderen is dit heel belangrijk. Het ontnemen van deze basisbehoefte zal voor velen het immuunsysteem verzwakken, is mijn vrees.

Wat kan er anders?

Kijkend naar de toekomst, zouden we een paar stappen moeten gaan zetten:

1. Focus op economische stabiliteit ipv economische groei

 • Het voortduren willen groeien naar meer omzet, meer productie put de aarde uit, zorgt voor stress en onrust en verlaagt de kwaliteit van ons leven

2. Hervorm de gezondheidszorg

 • Wie heeft echt zorg nodig en welke zorg is ‘doorgeslagen’. Stop met onnodige controle bezoeken. Afgelopen maanden is gebleken dat veel mensen zonder kunnen.
 • Leer mensen wat de oorzaak van hun klachten is en geef informatie over echt gezonde voeding en het oplossen van negatieve gedachtepatronen, emoties en traumatische herinneringen.

3. Bevorder de spirit door kunst en cultuur te ondersteunen en te zien als noodzakelijke voeding voor een gezonde levensstijl

 • Kunst en cultuur moet weer een actief onderdeel worden van de samenleving.
 • Kinderen zouden vanaf vroege leeftijd voldoende aangezet moeten worden om hun spirit aan te spreken door het aanreiken van kunst en cultuur in een brede vorm.

4. Hervorm de voedselketen

 • Biologische producten moeten de maatstaf worden.
 • Stop met het houden van dieren op dier-onvriendelijke wijze. Wie toch vlees wil eten betaalt een eerlijke prijs voor eerlijk gehouden dieren.

5. Ondersteun onderwijs in bewustwording van een gezonde levensstijl

 • Leer kinderen van jongs af aan hoe ze hun emoties kunnen reguleren door het aanbieden van meditatie, EFT en andere zelfhulptools waarmee lichaam en geest in balans kunnen blijven.
 • Leer volwassenen wat de noodzaak is van het oplossen van oud trauma, negatieve ervaringen en negatieve emoties en gedachten. Hiermee zullen veel klachten verholpen kunnen worden waarmee de druk op de zorg zal afnemen. Bied hiervoor programma’s aan die vooral gericht zijn op bewustwording en zelfhulpmiddelen. Mensen moeten weer leren om grip te krijgen op hun eigen welzijn, de zorg is er alleen voor ernstige gezondheidsproblemen.

 

*ACE studies, dit grootschalige onderzoek heeft een verband gelegd tussen jeugdtrauma en de ontwikkeling van ziekte en klachten op latere leeftijd. De epigenetica leert ons dat de omgeving (cultuur, gedrag, gedachtepatronen) bepalend is voor de ontwikkeling van ons genetisch materiaal.

Dit blog heeft als doel om na te denken over alternatieven. Houd je aan de voorschriften van het RIVM, dat doe ik ook.